Projekt tájékoztató

  • A kedvezményezett neve: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZET
  • A projekt címe: MTA SZTAKI FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ÁLTAL MAGYARORSZÁGON MŰKÖDTETETT PROJEKTKÖZPONT TOVÁBBI 2 ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA
  • A szerződött támogatás összege: 200 MILLIÓ FORINT
  • A támogatás mértéke: 100%
  • MTA SZTAKI FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ÁLTAL MAGYARORSZÁGON MŰKÖDTETETT PROJEKTKÖZPONT TOVÁBBI 2 ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.07.31.
  • A projekt azonosító száma: ED_13-2-2013-0002

 

A projekt célja

A Fraunhofer Gesellschaft (FhG) és az MTA között 2010. májusában kötött alapszerződés értelmében az FhG stuttgarti Gyártástechnológiai és Automatizálási Intézete (IPA), az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI), valamint a FhG Ausztria bécsi Termelési és Logisztikai Menedzsment központja (FHA-PL) -- az MTA SZTAKI keretein belül -- létrehozta a Fraunhofer Termelésmenedzsment és –informatika Projektközpontot. A német és magyar kutatástámogató szervezetek „matching fund” formában támogatták a Projektközpont elindítását, melytől elvárták, hogy 3+2 év távlatában a Fraunhofer pénzügyi modell szerint működjön. A Projetközpont három éves teljesítményének hivatalos értékelésekor a német fél részéről kinyilvánításra került, hogy „A digitális, valósidejű vállalatok és hálózataik” c., a Fraunhofer – MTA SZTAKI Projektközpont keretében folytatott K+F projekt egy jelentős sikertörténet, mind az elért hazai K+F eredmények és ipari bevezetésük, mind az egyre erősödő magyar-német-osztrák együttműködés tekintetében.

 

A jelenleg támogatott projekt célja a Projektközpont működésével és a Projektközpontban folytatott kutatásokkal kapcsolatos, a magyar félre vonatkozó anyagi fedezet biztosítása a Projektközpont 5 éves felfutó szakaszának utolsó két évére. A K+F+I tevékenység és a direkt ipari projektek szinten tartása, sőt esetleges növelése mellett cél volt az FhG hivatalos magyarországi jelenlétének lehetséges szervezeti formáinak feltárása, különös tekintettel az FhG és az MTA, és azon belül az MTA SZTAKI együttműködési keretének kidolgozása. A nemzetközi kutatási trendekkel és az ipari igényekkel összhangban, a két év fő kutatásfejlesztési területeként a „kiber-fizikai rendszerek a termelésben és a kapcsolódó logisztikában” témakört jelölték ki Projektközpont partnerei.